Tjänster

Scrolla ner för att läsa om de tjänster vi har att erbjuda

Bokföringen

Låt oss sköta bokföringen.

Bokslut och Årsredovisning

Vår erfarenhet gör att det går snabbt och smidigt.

Skatter och Deklaration

Vi deklarerar eller hantera skatten åt dig.

Lönehantering

Vi hjälper dig med personaladministration och löner.

Rapporter och Rådgivning

Oavsett vad ni har för funderingar kan ni höra med oss.

Bolagsbildning

Registrera nytt företag? Vi löser det åt dig.

Bokföringen

Låt oss sköta bokföringen så du slipper stressa över huruvida du bokförde det där kvittot eller ej. Vill man växa som företagare är det viktigt att man fokuserar på sin kärnverksamhet. Oftast är bokföringen inte en del av detta. Överlåt därför din bokföring till oss istället. Med vår erfarenhet kan du lita på att bokföringen kommer bli utförd på ett korrekt sätt. Vi ser till att sköta all bokföring löpande under året. I vårt erbjudande ingår följande: Löpande verifikationer, Kund- och leverantörfakturor, Hantering av inventarieregister, Betalningar och Avstämningar. Som kund hos oss behöver du aldrig känna dig tvingad att betala för någonting som inte behövs. Därför har du full möjlighet att själv välja vad du vill ha hjälp med. Känner du till exempel att du vill sköta faktureringen själv går det givetvis utmärkt. Vi vill jobba med dig för att tillsammans ta fram en skräddarsydd lösning.

Bokslut och Årsredovisning

Behöver du hjälp med bokslutet eller årsredovisningen? Vår erfarenhet gör att det går snabbt och smidigt. Avsluta räkenskapsåret på korrekt sätt: Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut och ibland även med en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Att förbereda inför bokslutet: Om du i god tid förbereder inför årsavslutet underlättas arbetet med att upprätta bokslutet betydligt, och dessutom kan obehagliga överraskningar undvikas. Har du regelbundet under året tagit fram periodrapporter med periodiseringar, innebär det att du redan innan bokslutet fått en uppfattning om vilket årsresultat du kan förvänta dig. Förberedelsen inför bokslutet innebär också att inventera eventuellt varulager, samt att se till att intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av balansdagen och beställa engagemangsbesked från banken.

Skatter och Deklaration

De ekonomiska beslut du tar påverkar skatten. Är du osäker på hur du ska deklarera eller hantera skatten löser vi det åt dig. Vi tar fram underlag till din momsdeklaration och arbetsgivardeklaration. Har du försäljning mot andra EU-länder upprättar vi den periodiska sammanställningen. Om du vill kan vi även som ombud ansvara för att lämna in dessa till skatteverket samt lägga in betalningen på banken. Vi tar också hand om bolagets inkomstdeklaration samt de extra blanketterna som du ska deklarera i den privata deklarationen, både som aktiebolagsägare och enskild näringsidkare.

Lönehantering

En av de viktigaste delarna i ett företag, vi hjälper dig med personaladministration och löner. Personal och löner kräver god kunskap om avtal, förmåner, semesterberäkning mm. Lönekostnaderna är i många företag den enskilt största posten i resultaträkningen. Förutom att vi upprättar lönespecifikationerna kan vi även ombesörja utbetalning av lönerna under förutsättning att vi har fullmakt till företagets bankkonto. Om ni är anslutna till FORA och/eller någon branschorganisation kan vi även rapportera dit.

Rapporter och Rådgivning

Vi arbetar för att skapa förbättringar, oavsett vad ni har för funderingar kan ni höra med oss. Vi hjälper er att fatta beslut för både ert företags och er privata ekonomi genom att ta fram rapporter, analysera och utvärdera resultatet.

Bolagsbildning

Behöver du registrera ett nytt företag, ombilda den enskilda firman till aktiebolag eller göra en ändring, avregistrera eller något annat? Vi löser det åt dig. Antingen skriver vi underlag eller så går vi in via verksamt.se och löser det tillsammans.