Om oss

Ta en minut och lär känna oss!

Susanne Nikamo

Auktoriserad Redovisningskonsult

Civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult. Har lång erfarenhet efter flera år på en större redovisningsbyrå och som ekonomiansvarig på ett lokalt företag i Sigtuna. Arbetar huvudsakligen med bokföring, bokslut, deklarationer och rådgivning. Jag är bolagets eftertänksamma kamrer som arkiverar och har koll på allt. Får jag bara äta på bestämda tider går jag som ett urverk.

Ulrika Agbrink

Auktoriserad Redovisningskonsult

Auktoriserad redovisningskonsult. Har en bakgrund som ekonomiansvarig på företag innan jag hamnade på en större redovisningsbyrå. Arbetar framför allt med bokföring, bokslut, deklarationer och rådgivning. En drivande impulsiv duracellkanin som kommer med nya idéer. Enormt strukturerad med ett oomtvistat minne när det gäller bokföringsdetaljer, var jag lägger mina glasögon har jag däremot svårare att komma ihåg.